Internetová CarAukce

Co je to Internetová Car Aukce?

Internetová Car Aukce (dále jen „Aukce“) je aukční způsob prodeje vozidel s využitím internetových aplikací. Tato Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel ve smyslu § 1772 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)..

 

Kdo se může aktivně účastnit Aukce?

Aukce se může účastnit jak právnická a fyzická osoba - podnikatel, tak fyzická osoba - nepodnikatel, který splní podmínky registrace.

 

Je nutná registrace, abych mohl nakupovat vozidla v Aukci?

Pro aktivní účast v Aukci, je nutná registrace. Tato registrace je bezplatná. Podrobnosti o registraci naleznete na internetových stránkách v sekci Registrace.

 

Mohu se podívat, jak taková Aukce probíhá i když nejsem registrován?

Průběh Aukce mohou pasivně sledovat i neregistrovaní návštěvníci na internetových stránkách www.caraukce.cz, tito však nemohou podávat finanční nabídky na nabízená vozidla.

 

Platím nějaké poplatky za účast v Aukci?

Účast v Aukci není zpoplatněna.

 

Kde získám informace o nabízených vozidlech?

Karty vozidel nabízených k prodeji formou Aukce jsou prezentovány na internetových stránkách v sekci Internetová Car Aukce/Nabídka vozidel. Tato nabídka je průběžně doplňována. U každého vozidla je zveřejněn i termín Aukce a vyvolávací cena, za níž je toto vozidlo v Aukci nabízeno. Všechna nabízená vozidla si mohou zájemci prohlédnout v provozovně Car Aukce od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách až do okamžiku konání Aukce v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

 

Jaký je původ nabízených vozidel?

Většina vozidel pochází z předčasně ukončených smluv finančního leasingu a z řádně ukončených smluv operativního leasingu. V nabídce jsou také vozidla od dalších vlastníků, zejména společností s větším vozovým parkem.

 

Jsou vozidla prověřená?

Většina nabízených vozidel je prověřena mezinárodní ověřovací organizací Car Detect v databázi odcizených vozidel Policie ČR a byla u nich provedena fyzická expertíza původnosti identifikačních znaků (prověrka typu K). Odborný certifikát, který je po prověření vozidla vystaven, je uznáván leasingovými společnostmi v České republice. Kopie tohoto certifikátu je přílohou karty vozidla umístěné na internetových stránkách.

 

Jak vypadá průběh Aukce?

 1. Aukce začíná ve stanovený den vždy ve 14.00 hodin.
 2. Podmínkou pro aktivní účast v Aukci je přihlášení se na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním přihlašovacích údajů.
 3. Do Aukce je možné vstupovat pouze v den jejího konání z hlavní stránky v části „Dnešní internetové aukce“ prostřednictvím tlačítka „Vstoupit do aukce“.
 4. Pokud Aukce ještě nezačala, pak se v levé části zobrazí seznam všech vozidel nabízených v dané Aukci. Kliknutím na jednotlivá vozidla se zobrazí zjednodušená karta vozidla s možností zobrazení úplné karty vozidla se všemi informacemi o vozidle.
 5. Vozidla se draží postupně podle aukčních čísel.
 6. Aukce každého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením. V tomto čase ještě není možné podávat finanční nabídky.
 7. Po představení vozidla začne probíhat samotná aukce daného vozidla a v tento okamžik je již možné dražit. Nejnižší nabídka je ve výši vyvolávací ceny a krok zvyšování nabídky je Kč 1.000,-. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko Nabídnout. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení registrovaní dražitelé časový interval 25-ti sekund pro podání vyšší nabídky.
 8. Účastníkovi Aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv.
 9. V případě, že během intervalu 25-ti sekund žádný účastník Aukce nenabídne vyšší částku, stává se vítězem ten, který podal poslední nejvyšší cenovou nabídku.

 

Mohu dražit vozidla, když v době konání Aukce nebudu přítomen u počítače?

V případě, že v době konání Aukce nemůžete být přítomni u počítače, můžete si nastavit tzv. robota, který bude dražit místo Vás. Může jej nastavit pouze přihlášený registrovaný dražitel. Robota můžete nastavit kdykoliv, nejpozději však před zahájením aukce daného vozidla. Robota může mít účastník Aukce nastaveného i u více vozidel.

 

Jak takový robot funguje?

Funkce robota se dá velmi dobře vysvětlit na následujícím příkladě. V kartě vozidla je funkce Nastavit robota, která je aktivní pouze u přihlášených registrovaných dražitelů. Vyvolávací cena vozidla je Kč 220.000,- , Vy chcete vůz koupit nejvýše za cenu Kč 260.000,-. Nastavíte si tedy robota na tuto částka (maximální částka, do které bude robot sám zvyšovat nabídku, vyšší částku však nabídnout nemůže). Pokud byste byli během Aukce připojeni, viděli byste nápis „Můj robot - 260.000,- Aktivní“.

Princip funkce robota je stejný jako byste dražili Vy sami. Automaticky zvyšuje nabídku o částku Kč 1.000,- .

Jestliže poslední nabídka jiného účastníka aukce je Kč 241.000,- Váš robot dá nabídku Kč 242.000,- a pokud během 25-ti sekund nikdo nezvýší nabídku, získali jste vozidlo za částku Kč 242.000,-.

Dosáhne-li však nabídka od jiného účastníka výše Kč 260.000,-, Váš robot se stane neaktivní a vyšší nabídku již nepodá. I když je robot neaktivní, můžete (pokud jste přítomni u počítače a jste přihlášeni) ručně nabídnout částku nad limit, který jste si dříve stanovili nastavením robota.

Pokud se stane, že robota má nastaveno více účastníků Aukce na stejnou částku, vítězí ten robot, který byl nastaven dříve.

Robota můžete nastavit nebo měnit nejpozději před začátkem představení konkrétního vozidla.

Na nastavení Vašich robotů se můžete přehledně podívat v sekci Moje aukce / Vozidla s nastavenými roboty.

 

Moje nabídka je vítězná, jak postupovat dál?

Jestliže Vaše nabídka na nabízené vozidlo byla nejvyšší, stali jste se vítězným účastníkem aukce daného vozidla a další kroky budou následující:

 • Na Váš e-mail přijde informační zpráva s pokyny pro převzetí vozidla. V těchto pokynech budou obsaženy také informace o způsobu úhrady kupní ceny za vozidlo. Do 5 pracovních dnů od skončení aukce jste povinni vozidlo uhradit a převzít.
 • Po připsání celé částky na účet společnosti Car Aukce se můžete dostavit k podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla do provozovny Car Aukce.
   

Co je to Moje aukce?

Ze samotného názvu vyplývá, že je to sekce, do které máte přístup pouze Vy, ostatním návštěvníkům stránek je přístup odepřen. V této sekci naleznete seznam vozidel, u kterých máte nastavené roboty a seznam vozidel, která jste vydražili a dosud nezaplatili nebo neodebrali.

 

Jak a kde uzavřu kupní smlouvu a kde si vyzvednu vozidlo?

Po uhrazení celé částky uvedené v pokynech pro převzetí vozidla bude s vítězným účastníkem aukce sepsána v provozovně Car Aukce kupní smlouva. Poté si kupující může vozidlo na místě určení okamžitě převzít. O předání vozidla bude vyhotoven předávací protokol.