Registrací souhlasíte s Prohlášením o ochraně osobních údajů. Plné znění naleznete zde.

Registrace:

Jak se registrovat do internetových aukcí ?

Chcete-li obchodovat v internetových aukcích vozidel, pak je nutné, abyste se nejdříve zaregistrovali a získali tak vlastní uživatelský účet. Kromě přístupu do aukcí získáte také možnost pravidelného získávání informací o nabízených vozidlech a připravovaných aukcích. Registrace je bezplatná a pokud se aktivně neúčastníte některé z aukcí, nevyplývají z ní pro Vás žádné závazky.
Registrovaní uživatelé se mohou účastnit všech typů otevřených aukcí. Uzavřené aukce jsou přístupné pouze pro dražitele určené zadavatelem takové aukce.
Chcete-li se zaregistrovat, pak vyplňte příslušnou žádost o registraci, vytiskněte ji, podepište ji a svůj podpis nechte úředně ověřit. Pokud jste podnikatel tak k žádosti přiložte ještě kopii (stačí neověřená) výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii Vašeho živnostenského listu.
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem zašlete na adresu Car Aukce, spol. s r.o., Kolín, K Raškovci 1360/V., 28002 Kolín 5 - Zálabí. Případně naskenovanou na adresu info@caraukce.cz.
Po obdržení Vaší žádosti o registraci Vám obratem zašleme e-mailem přihlašovací údaje. Poté se můžete již aktivně účastnit aukcí.
V případě, že chcete provést změnu údajů v již existujícím uživatelském účtu, pak postupujte stejným způsobem jako u nové registrace, do žádosti však uveďte Vám již přidělené přihlašovací jméno. Méně zásadní změny v uživatelském účtu můžete provádět i prostřednictvím změnového formuláře.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikatel : formulář ke stažení zde.
Fyzická osoba – nepodnikatel : formulář ke stažení zde.

Jak se registrovat do kamenných aukcí ?

Chcete-li obchodovat v kamenných aukcích vozidel, pak je nutné osobně navštívit v nejbližším termínu tuto aukci a zde Vás zaregistrujeme (po registraci se můžete ihned takové aukce zúčastnit) Kromě přístupu do aukce získáte také možnost pravidelného získávání informací o nabízených vozidlech a připravovaných aukcích. Registrace je bezplatná a pokud se aktivně neúčastníte některé další kamenné aukce, nevyplývají z ní pro Vás žádné závazky.


V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info. lince : +420 725 754 663